NOWOCZESNA SZKOŁA ZAWODOWA - BLIŻEJ CZŁOWIEKA, TECHNIKI I RYNKU PRACY

3 WRZEŚNIA 2010 ROKU


Patronat:

 1. Zygmunt Cholewiński - Marszałek Województwa Podkarpackiego
 2. Jacek Wojtas – Podkarpacki Kurator Oświaty
 3. Andrzej Chrabąszcz – Starosta Powiatu Mieleckiego
 4. Janusz Chodorowski – Prezydent Mielca

Termin: 3 września 2010

Miejsce: Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu, Al. Niepodległości 1

Uczestnicy:

 1. Nauczyciele szkół zawodowych i centrów kształcenia praktycznego w województwie podkarpackim.
 2. Doradcy metodyczni w województwie podkarpackim.
 3. MEN, Podkarpackie Kuratorium Oświaty, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele samorządów.
 4. Przedstawiciele przemysłu.
 5. Oficjalna delegacja z miasta Olpe w Niemczech w składzie: Frank Beckehoff –  Starosta Powiatu Olpe, Arndt Kirchhoff – Prezes Kirchhoff Automotive oraz dyrektorzy szkół zawodowych w Olpe.
 6. Uczniowie gimnazjów i szkół zawodowych z powiatu mieleckiego.

Kontekst:

 1. Współczesna gospodarka charakteryzuje się dynamicznym tempem rozwoju. Staje się ona coraz bardziej innowacyjna. Oznacza to, że przedsiębiorca oczekuje od swoich pracowników kwalifikacji wymagających posługiwania się nowoczesnymi maszynami i technologiami, a także kultury organizacyjnej obejmującej umiejętności pracy w zespole, samodzielności, odpowiedzialności
  i identyfikacji współpracowników z firmą.
 2. Niepokojącym zjawiskiem ostatnich lat jest stosunkowo niskie zainteresowanie młodych ludzi kształceniem technicznym. Wydaje się, że najlepszym momentem do wstępnej preorientacji zawodowej jest rozwijanie wszelakich zainteresowań wśród uczniów gimnazjów, w tym także zainteresowań technicznych.
 3. Aby szkolnictwo zawodowe nadążało za światowymi przemianami technologicznymi oraz organizacyjnymi, musi posiadać nowoczesną bazę dydaktyczną, a nauczyciele powinni ustawicznie podnosić swoje kwalifikacje. Odpowiedzią na te potrzeby, jest tworzona
  w województwie podkarpackim (w strukturze centrów kształcenia praktycznego) sieć jedenastu regionalnych centrów transferu nowoczesnych technologii wytwarzania.

Cele konferencji:

 1. Wskazanie na podstawowe uwarunkowania i kierunki zmian w kształceniu zawodowym, którymi są m.in. globalizacja, przekształcenia w gospodarce, nowe technologie, zmiany w organizacji pracy, konieczność uczenia się przez całe życie.
 2. Rozbudzenie zainteresowań technicznych wśród uczniów gimnazjów poprzez uczestnictwo
  w przemawiających do wyobraźni eksperymentach i pokazach naukowo-technicznych.
 3. Zapoznanie z planowanymi rozwiązaniami technicznymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi
  w tworzonej w województwie podkarpackim sieci regionalnych centrów transferu nowoczesnych technologii wytwarzania.

PROGRAM RAMOWY

Piątek 3 września

Sesja I: EDUKACJA ZAWODOWA – BLIŻEJ RYNKU PRACY – godz. 9.45-12.00

 1. Jacek Wojtas, Podkarpacki Kurator Oświaty – Oficjalne inauguracja konferencji
 2. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, Prorektor ds. Kształcenia AGH w Krakowie – Koncepcja przedsiębiorstwa wiedzy. Jak pracować wydajnie i efektywnie >>>
 3. Arndt G. Kirchhoff, Prezes Kirchhoff Automotive – Rozwój klastra dostawców dla przemysłu samochodowego w Niemczech
 4. Janusz Soboń, Prezes Kirchhoff Polska – Rozwój procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej >>>
 5. Janusz Zakręcki, Prezes PZL Mielec a Sikorsky Company – Kompetencje pracowników w nowoczesnym przemyśle lotniczym na przykładzie PZL Mielec a Sikorsky Company >>>
 6. Reinhard Heer, Olpe, Niemcy – Organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Niemczech
 7. Janina Parada, Departament Kształcenia Zawodowego i ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej – Bliżej rynku pracy – organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce >>>
 8. Uroczyste otwarcie Festiwalu Techniki

Sesja II: KIERUNKI ZMIAN W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM – BLIŻEJ CZŁOWIEKA – godz. 12.30-14.00

 1. Dr hab. inż. Janusz Morbitzer, Prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie – Technopol – człowiek wobec techniki >>>
 2. Elżbieta Araminowicz, Malgorzata Bednarek, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie – Czy konieczna jest przebudowa egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe? >>>
 3. Zdzisław Nowakowski, dyrektor CKPiDN w Mielcu – Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, nowatorskim pomysłem zbliżenia szkolnictwa zawodowego do rzeczywistych wyzwań gospodarki opartej na wiedzy >>>
 4. Dr hab. inż. Jan Burek, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego – Modernizacja kształcenia zawodowego dla potrzeb regionalnego rynku pracy >>>

Sesja III: NOWOCZESNA EDUKACJA ZAWODOWA – BLIŻEJ TECHNIKI – godz. 14.15-16.30

Sala Nr1 – parter

Sala Galeria – parter

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, Prorektor ds. kształcenia AGH w Krakowie, dr inż. Bolesław Karwat, Pełnomocnik Rektora AGH ds. ZOD w Mielcu – Prezentacja oferty eduka­cyjnej Zamiejscowego Ośrodka AGH w Mielcu

XERIMA, DREAMTEC – Edukacja interaktywna w nowo­czesnej szkole

TOCK-AUTOMATYKA – Kompleksowa moder­nizacja kształcenia praktycznego na przykładzie systemu edukacyjnego EXPERT CNC-FMS

FESTO – Kompleksowe wyposażenie pracow­ni mechatronicznej w korelacji z programem nauczania na przykładzie oferty firmy FESTO

ABPLANALP – Prezentacja firmy Hass oraz koncepcji HTEC – Centrum Edukacji Technicznej Haas

MECHATRONIKA – Stanowiska egzaminacyjne dla zawodu technik mechatronik, prezentacja oferty edukacyjnej firmy MECHATRONIK

ITA – Współczesne techniki pomiarowe i laboratoryjne stosowane w przemyśle oraz jednostkach badawczo-edukacyjnych

MTS – Najnowszy system do nauki programowania oraz do programowania obrabiarek CNC-MTS

SIEMENS– Zintegrowanie oprogramowania NX CAM z systemami sterowania CNC SINUMERIK

DMG – Akademia Szkoleń – partner szkoleń CNC

Dr hab. inż. Jan Burek – członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, dyrektorzy centrów kształcenia praktycznego – dyskusja nad modelem współpracy w sieciowym projekcie „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania”

Sobota - 4 września
godz 9:00 -12:00 prezentacje firm

W trakcie konferencji będzie się odbywał „Festiwal techniki – eksperymenty i pokazy naukowo-techniczne” dla zorganizowanych grup uczniów ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Swój udział w prezentacjach i pokazach potwierdziły już: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, PZL Mielec, Kirchhoff Polska, firmy uczestniczące w części targowej konferencji, mieleckie szkoły ponadgimnazjalne.

Zapraszamy do uczestnictwa grupy zorganizowane ze szkół (pod opieką nauczyciela) w festiwalu techniki w następujących godzinach:

  • 10.15 – 10.45 – uczniowie Gimnazjum nr 1 w Mielcu
  • 10.45 – 11.15 - uczniowie Gimnazjum nr 2 w Mielcu
  • 11.15 – 11.45 - uczniowie Gimnazjum nr 3 w Mielcu
  • 12.30 – 13.00 – uczniowie Gimnazjum nr 4 w Mielcu
  • 13.00 – 13.30 – uczniowie Zespołu Szkół Technicznych
  • 13.30 – 14.00 – uczniowie Zespołu Szkół im. J. Groszkowskiego
  • 14.00 – 14.30 – uczniowie II LO w Mielcu

Aktualizacji programu dokonano w dniu 27 sierpnia 2010 r.