Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

im. Stanisława Staszica

Rada Konsultacyjna

Rada Konsultacyjna ds.Kształcenia Technicznego w Mielcu ma za zadanie szeroko rozumianą promocję kształcenia technicznego na poziomie średnim oraz wyższym, jak również rolę konsultacyjno – doradczą na rzecz rozwoju Wydziału Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu, jako nowej, samodzielnej jednostki dydaktycznej.

Rada Konsultacyjna ds.Kształcenia Technicznego w Mielcu funkcjonuje pod patronatem JM Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki.

Przewodniczący Rady: Prof. AGH dr hab. inż. Bolesław Karwat

Skład osobowy Rady Konsultacyjnej ds. Kształcenia Technicznego w Mielcu

Lp. Imię Nazwisko Stanowisko Firma
1. Bogdan Bieniek Wiceprezydent Mielca – w kadencji 2010-2014 Urząd Miejski w Mielcu
2. Mariusz Błędowski Dyrektor Oddziału Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
3. Wiesław Bożek Prezes Zarządu Zakład Metalowy WB
4. Andrzej Bryła Wicestarosta- w kadencji 2010-2014 Starostwo Powiatowe w Mielcu
5. Marek Bujny Wiceprezes Zarządu Ultratech Sp. z o.o.
6. Janusz Chodorowski Prezydent Mielca- w kadencji 2010-2014 Urząd Miejski w Mielcu
7. Andrzej Chrabąszcz Starosta- w kadencji 2010-2014 Starostwo Powiatowe w Mielcu
8. Jerzy Gregorczyk Właściciel Zakład Metalowy inż. Jerzy Gregorczyk
9. Bolesław Karwat Sekretarz Kolegium Dziekanów
Wydziałów Mechanicznych
Polskich Uczelni Technicznych
Akademia Górniczo-Hutnicza
im. S. Staszica w Krakowie
10. Tadeusz Kawka Właściciel PPUH Unimet Tadeusz Kawka
11. Zdzisław Klonowski Prezes Agencja Rozwoju Regionalnego
MARR S.A.
12. Daniel Kozdęba Prezydent Mielca Urząd Miejski w Mielcu
13. Arkadiusz Krupa Wiceprezes Borimex Sp. z o.o.
14. Mariusz Kudyba Prokurent WS KOOPERACJA PZL-MIELEC SP. Z O.O.
15. Piotr Liguz Dyrektor Zakładu Lear Corporation Poland II Sp. z o.o.  Oddział w Mielcu
16. Ireneusz Łuczak Dyrektor EC Engineering Sp. z o.o.
17. Jerzy Makarski Prokurent Bury Sp. z o.o.
18. Jan Myśliwiec Dyrektor Zespół Szkół Technicznych w Mielcu
19. Zdzisław Nowakowski Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego
i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
20. Bogdan Ostrowski Dyrektor Operacyjny Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.
21. Zbigniew Pazdro Prezes Zarządu Spiroflex Sp. z o.o.
22. Robert Pezda Prezes Zarządu R&G Sp. z o.o.
23. Roman Polit Dyrektor Zakład „RPOL” Polit Roman
24. Jerzy Rzeszut Prezes Zarządu Admill Sp. z o.o.
25. Zbigniew Rzeźnik Dyrektor II Liceum Ogólnokształcące im.  Mikołaja  Kopernika w Mielcu
26. Janusz Soboń Prezes Zarządu Kirchhoff Polska Sp. z o.o.
27. Wojciech Sowa Prezes Zarządu METALPOL Sp. z o.o.
28. Grzegorz Szeliga Właściciel Szel-Tech Sp. z o.o.
29. Krzysztof Ślęzak Dyrektor Oddziału Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
30. Jan Tarapata Członek Rady Nadzorczej Firma Tarapata Sp. z o. o.
31. Zbigniew Tymuła Starosta Starostwo Powiatowe w Mielcu
32. Krzysztof Wardęga Dyrektor Zarządzający HUSQVARNA POLAND Sp. z o.o.
33. Janusz Zakręcki Prezes Zarządu Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.
34. Krzysztof Ziarko Prezes Zarządu Retech Sp. z o.o.