Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

im. Stanisława Staszica

Kryteria kwalifikacji

Konkurs świadectw, polegający na tworzeniu listy rankingowej w oparciu o tzw. wskaźnik rekrutacji W.

W = 4G + J

  • G – liczba punktów z przedmiotu głównego (matematyka, fizyka, informatyka lub chemia na studiach międzykierunkowych “Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa”) na egzaminie maturalnym (część pisemna)
  • J – liczba punktów z języka obcego.

Dla kandydatów ze “starą maturą” oraz w przypadku nie zdawania na maturze języka obcego, gdy do rankingu bierze się pod uwagę ocenę na świadectwie ukończenia szkoły średniej, liczbę punktów ustala się według następującego przelicznika:

ocena 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0
punkty 200 160 120 80 40