Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

im. Stanisława Staszica

Terminy rekrutacji

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Rejestracja w systemie e-Rekrutacja : od 1 czerwca 2016 r., godz. 9:00
do 13 lipca 2016 r., godz. 1500
Egzamin wstępny z matematyki (dotyczy osób posiadających wyniki egzaminu maturalnego w skali 1-6 lub 2-5 lub z wykształceniem uzyskanym za granicą): 8 lipca 2016 r., godz. 1500
Wstępna kwalifikacja kandydatów: 14 lipca 2016 r.
ogłoszenie wyników o godz. 1700
Przyjmowanie podań, wydawanie decyzji  o przyjęciu na studia, wpisy: od 15 do 22 lipca 2016 r. (w tym sobota 16 lipca)
Ogłoszenie ewentualnego naboru dodatkowego: 22 lipca 2016 r. godz. 15:00