Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

im. Stanisława Staszica

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Inżynieria mechaniczna jest interdyscyplinarnym obszarem wiedzy korzystającym ze zdobyczy wielu obszarów nauki. Ci którzy ją studiują mogą mieć pewność przydatności w społeczeństwie ale jednocześnie muszą być przygotowani do konieczności ciągłego rozwoju i poszerzania swojego zasobu wiedzy.

Większość studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki zdobywa wiedzę na kierunku mechanika i budowa maszyn jako podstawowym w obszarze inżynierii mechanicznej. Kształcenie realizowane jest w formie studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku mechanika i budowa maszyn posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Zdobywają gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, a także w innych, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego oraz jakościowego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestujących oraz innych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.