Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

im. Stanisława Staszica

Organizacja kształcenia w ZOD Mielec

Wszystkie zajęcia teoretyczne (wykłady, ćwiczenia, seminaria) odbywać się będą w formie zjazdów weekendowych dwa razy w miesiącu. W roku akademickim 2011/2012 zajęcia prowadzone są w siedzibie Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego przy ul. Skłodowskiej 4 w Mielcu oraz gościnnie w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu oraz w II Liceum Ogólnokształcącym w Mielcu. Natomiast zajęcia o charakterze praktycznym (laboratoria specjalistyczne) prowadzone będą w Krakowie w systemie bloków laboratoryjnych . Studenci mają zapewnione zakwaterowanie w domach studenckich AGH.