Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

im. Stanisława Staszica

Biblioteka

Regulamin Biblioteki

.

Z zasobów biblioteki mogą korzystać studenci ZOD AGH w Mielcu, poniżej lista dostępnych książek. Do dyspozycji studentów pozostaje również bliblioteczka podręczna, z możliwością skorzystania z książki na miejscu.

KSIĘGOZBIÓR:

1. Teoria maszyn i mechanizmów. Cz. 1, Analiza mechanizmów

J. Felis, H. Jaworski, J. Cieślik; Wyd. 2 popr.

Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008

2. Teoria maszyn i mechanizmów. Cz. 2, Przykłady i zadania

J. Felis, H. Jaworski; wyd. 2 popr.

Kraków: Wydawnictwa AGH, 2011

3. Maszyny, urządzenia elektryczne i automatyka w przemyśle

Cz. Grzbiela, A. Machowski, Wyd. 2

Katowice: “Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, 2010

4. Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych

Grzesik W.; Wyd. 2 zm i rozsz.

Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2010

5. Podstawy automatyki. T. 1.

Janusz Kowal; Wyd. 3 popr. I rozsz.

Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006

6. Analiza matematyczna w zadaniach. 1.

W. Krysicki, L. Włodarski; Wyd. 29, dodr.

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

7. Analiza matematyczna w zadaniach. 1.

W. Krysicki, L. Włodarski; Wyd. 29, dodr.

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

8. Badania operacyjne w przykładach i zadaniach

red. Nauk. K. Kukuła; [aut.] Z. Jędrzejczyk; Wyd. 6 zm.

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

9. Mechanika ogólna. T. 1, Statyka i kinematyka

J. Leyko; Wyd. 12, dodr.6

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

10. Mechanika ogólna. T. 2, Dynamika

J. Leyko; Wyd. 9, dodr.5

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

11. Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn. 1, Połączenia, sprężyny, zawory, wały maszynowe

pod red. Eugeniusza Mazanka; aut. Andrzej Dziurski; Wyd. 2, dodr.

Warszawa: Wyd. Naukowo-Techniczne, 2009

12. Przykłady obliczeń z podstaw konstrukcji maszyn. 2, Łożyska, sprzęgła i hamulce, przekładnie mechaniczne

pod red. E. Mazanka; aut. Andrzej Dziurski; Wyd. 2, dodr.     Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009

13. Mechanika ogólna

T. Niezgodziński; Wyd. 1, dodr. 6

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

14. Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach

K. Przybyłowicz, J. Przybyłowicz; Wyd. 2 zm. I rozsz., dodr.

Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007

15. Badania operacyjne

red. Nauk. W. Sikora; aut. M. Anholcer

Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008

16. Maszyny elektryczne, Cz. 2, Teoria

J. Skwarczyński, Z. Tertil

Kraków: Wydawnictwa AGH, 1997

17. Zapis konstrukcji i grafika inżynierska

K. Sujecki, J. Burkiewicz

Kraków: Wydawnictwa AGH, 2009

18. Wytrzymałość materiałów. Cz. 1. Teoria, zastosowanie

S. Wolny, A. Siemieniec; wyd. 3 zm.

Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008

19. Podstawy automatyki T.2

Janusz Kowal, wyd. 2 popr. I poszerz.

Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007

20. Mechanika ogólna T.2. Dynamika

Misiak Jan

Wyd. 7, Warszaa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004

21. Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem

Tadeusz Trzaskalik

Wyd. 2 zm. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008

22. Zadania z mechaniki ogólnej. Cz. 2, Kinematyka

Jan Misiak

Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009

23. Planowanie i harmonogramowanie procesów produkcji w hucie surowcowej

Bolesław Karwat

Wydawnictwa AGH, Kraków 2011