Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

im. Stanisława Staszica

Kontakt

Kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH w Mielcu

Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny AGH

karwat@agh.edu.pl

tel. 12 617 34 15

Sekretariat Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Mielcu

mgr inż. Barbara Rusin
ul. Skłodowskiej 4
39-300 Mielec
tel. 17 788 46 20
e-mail: agh@ckp.edu.pl

Dyżury stałe:

  • czwartek i piątek – w godzinach 12:00 – 15:30
  • termin zjazdu – w godzinach 8:00 – 13:30

W celu zwiększenia dostępności nowe terminy dyżurów podczas rekrutacji:

2, 3 i 6 lipca – 10:00 – 16:00

4 i 5 lipca (sobota i niedziela) –  9:00 – 14:00.

9 lipca – 9:00 – 16:00

10 lipca – 7:30 – 10:30

14 i 15 lipca – 11:30 – 16:30

16 i 17 lipca – 9:00 – 16:30

18 lipca (sobota) – 9:00 – 13:00

20, 21 i 22 lipca – 11:30 – 16:30

23 lipca – 9:00 – 16:30

.

Informacje o studiach w AGH i warunkach przyjęć można uzyskać:

Dział Nauczania AGH
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Paw. C1, pok. 114
tel. 012 617 32 61, 634 17 04
e-mail: dzn@agh.edu.pl
www.agh.edu.pl
www.ukr.agh.edu.pl
www.imir.agh.edu.pl

Dziekanat Studiów Niestacjonarnych – tel 12 617 30 52

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

- sprawy I i II roku:

Mgr inż. Grażyna Smoter

B-2, parter, pok. 1,

tel. (12) 617-39-56

smoter@imir.agh.edu.pl

- sprawy III i IV roku:

Pan Dominik Kwaśniewski

B-2, parter, pok. 1,

tel. (12) 617-30-52

dkwasnie@agh.edu.pl