Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

im. Stanisława Staszica

O Wydziale

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki jest jednym z najstarszych i największych wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej. Historia wydziału jest nierozerwalnie związana z 90-letnim istnieniem Uczelni. Wydział jako samodzielna jednostka naukowo-dydaktyczna powstał w 1952 roku po podziale Wydziału Elektromechanicznego. W 1991 roku wydział zmienił nazwę z Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych na obecnie obowiązującą.

Obecnie wydział zatrudnia bez mała 300 pracowników w tym ponad 210 pracowników naukowo-dydaktycznych wśród, których jest 50 profesorów i doktorów habilitowanych. Taka struktura zatrudnienia daje wydziałowi możliwość przeprowadzania przewodów doktorskich, habilitacyjnych oraz nadawania tytułów profesorskich w zakresie dyscyplin naukowych: Mechaniki, Automatyki i Robotyki, Budowy i Eksploatacji Maszyn. Wydział za osiągnięcia naukowe uzyskał według oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pierwsze miejsce spośród wszystkich wydziałów o profili mechanicznym w Polsce.

Wydział kształci na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i doktoranckich ponad 3000 studentów, na sześciu kierunkach studiów: Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka, Mechatronika, Energetyka, Inżynieria Biomedyczna i Inżynieria Akustyczna. Jako jedyny w Polsce wydział kształci w języku angielskim studentów polskich i zagranicznych na kierunku Mechatronika w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. Państwowa Komisja Akredytacyjna przyznała wydziałowi ocenę wyróżniającą za kształcenie na Kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.