Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

im. Stanisława Staszica

Studia

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Mielcu Akademii Górniczo-Hutniczej powstał na mocy porozumienia podpisanego 19 listopada 2008 roku przez władze Powiatu Mieleckiego i Miasta Mielca z przedstawicielami uczelni z Krakowa.