Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

im. Stanisława Staszica

Rozkłady zajęć na studiach w Mielcu

Od 1 października rozpoczynają się w Mielcu zajęcia dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.

Szczegółowy rozkład

88