Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

im. Stanisława Staszica

Wpisy na studia 2016/17

W dniu 14 lipca 2016 r. została przeprowadzona wstępna kwalifikacja kandydatów na studia niestacjonarne pierwszego stopnia w rekrutacji na rok akademicki 2016/2017.

Wyniki widoczne są w systemie e-Rekrutacja (po zalogowaniu się).

Wszystkim zakwalifikowanym kandydatom gratulujemy!

Jednocześnie informujemy, że aby zostać studentem AGH konieczne jest złożenie w terminie do 22 lipca 2016 r. wymaganych dokumentów, zgodnie z wykazem dostępnym w systemie e-Rekrutacja.

Dokumenty należy złożyć w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

paw. B-2 (al. A. Mickiewicza 30), pok. 21

tel: 12 617 34 44

mail: wkr-imir@agh.edu.pl,

http://www.imir.agh.edu.pl