Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

im. Stanisława Staszica

Komunikat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej AGH

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie informuje o możliwości rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn prowadzony przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki z zajęciami dydaktycznymi prowadzonymi w Mielcu.

Rekrutacja trwa do 13 lipca 2016 r. – www.agh.edu.pl/rekrutacja/

Szczegółowe informacje na: www.agh.edu.pl