Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

im. Stanisława Staszica

Zarządzenie rektora dot. procedury windykacji należności

Zarządzeniem Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 listopada 2015 roku wprowadzona została “Procedura windykacji należności z tytułu opłat za kształcenie na studiach”.

Studentów prosimy o zapoznanie się z treścią procedury – procedura windykacji należności